04/06/2020

Update! - Vragen gesteld tijdens de digitale infoavond op 28 mei 2020

Q&A digitale informatieavond 28 mei 2020

Is er al meer bekend over het ontwerp van de buurt?
Tijdens de presentatie laten we de laatste stand van het ontwerp zien. Op dit moment hebben we een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp klaar. In dit ontwerp passen we alle zaken die ruimte vragen in. Denk aan waar de woningen, straten, parkeerplaatsen etc. komen. Dit werken we steeds verder uit tot een definitief ontwerp. Pas daarna starten we met het ontwerp van de woningen en appartementen.

Is er reeds een globale indicatie betreffende het vloeroppervlak van de verschillende woningen?
Nee, op dit moment zijn we nog niet gestart met het ontwerp van de woningen. Dat volgt later.

Wanneer gaan de woningen in de verkoop?
We verwachten in de eerste helft van 2021 te kunnen starten met de verkoop.

Hoe zullen de toewijzingen voor de koopwoningen in zijn werk gaan?
Dat is nog niet bekend, dat maken we bekend bij de start verkoop.

Wanneer begint de bouw?
We verwachten op dit moment in de tweede helft van 2021 te kunnen starten met de bouw. Dit geldt voor zowel de koop- als huurwoningen.

Wat is de koopprijs van de middeldure koopwoningen?
De prijzen zijn nog niet definitief maar het zal ongeveer tussen de 300.000 en 350.000 euro zijn.

Komen er ook huurwoningen naast de huurappartementen?
Nee, alle huurwoningen zijn appartementen. Het grootste deel zijn sociale huurappartementen en een aantal zijn middeldure huurappartementen.

Wordt er mogelijk ook gekeken naar een ander design woningen zoals karakteristieke jaren 30 woningen?  Of wordt het echt modern met plat dak?
Op dit moment zijn we nog niet gestart met het ontwerp van de woningen. Er komen woningen met een plat dak, maar we denken ook aan woningen met een kap. Echte jaren 30 stijl ligt op deze plek niet voor de hand.

Komen er genoeg parkeerplaatsen? Hoe voorkom je dat mensen met bijv. 3 auto’s of meer in het gezin alle parkeerplaatsen innemen?
Bij het maken van het ontwerp voldoen we aan de actuele parkeernormen die de gemeente Eindhoven stelt. Daarvoor hebben we ook onderzoek laten uitvoeren naar de parkeerdruk in de wijk. Op basis hiervan komen er 140 plaatsen in het plan. Alle parkeerplaatsen worden openbaar en dus voor iedereen beschikbaar, zowel voor bewoners als voor hun bezoek.  Daarnaast voorzien we in een groot aantal deelauto’s zodat het autobezit minder kan zijn. Deze deelauto’s kunnen ook door wijkbewoners worden gebruikt.

Zijn het enkel rij- en hoekwoningen of ook 2 onder 1 kap?
Er komen geen 2-onder-1-kapwoningen in het plan. Het zijn rij- en hoekwoningen, maar het zijn geen lange rijen. We onderzoeken nog of we ook woningen met slaapkamer en badkamer op de begane grond kunnen realiseren.

Blijven de (gezonde) bomen op de hoek Koenraad en Elburglaan staan?
De gezonde bomen blijven behouden op deze plek.

Blijft het BMX park bestaan?
De BMX krijgt een nieuwe plek in het Urban Sports Park. Dit komt op het terrein naast het plan, aan de overzijde van de Apeldoornstraat, te liggen.

Volgens de website van SDK zou de verkoop starten in mei 2020. Inmiddels is dat uitgesteld tot begin 2021. Waardoor wordt deze vertraging veroorzaakt en hoe realistisch is ‘Begin 2021’?
Omdat we het plan om het groen heen willen ontwerpen hebben we samen met de gemeente hard gezocht naar een goed ontwerp. Daarvoor hebben we ook veel onderzoek gedaan. Hiervoor zijn meerdere gezamenlijke ontwerprondes geweest en dat proces heeft langer geduurd dan vooraf gedacht. Wij zetten ons maximaal in om deze planning te halen.

Zijn alle tuinen openbaar of zijn er ook tuinen met schutting?
De tuinen van de woningen zijn privé,  en dus afgeschermd. Het exacte ontwerp maken we later. Dus daar komen we op terug.

Klopt het dat er nieuwe bomen komen in het stuk van de Lochemstraat dat dicht bij de Koenraadlaan ligt?
Er worden veel nieuwe bomen en ander groen aangeplant. Ook in het genoemde gebied worden straks nieuwe bomen aangeplant.

Verdwijnt de bomenrij in het verlengde van de Zutphenstraat die nu het asfaltpleintje omzoomd?
We nemen aan dat hiermee de haagbeuken bedoeld wordt. Deze bomen kunnen inderdaad niet gehandhaafd blijven. We zullen ter compensatie van deze bomen ten minste net zoveel nieuwe bomen in het gebied aanplanten.

 

UPDATE!

 

Ik maak mij zorgen over de waterhuishouding. Bij flinke regenbuien wordt het water in het gebied slecht afgevoerd en staat er veel water in onze voortuin. Wanneer er volwassen bomen vlak voor onze deur gerooid worden, verwacht ik nog veel meer water op ons perceel.
Voor het nieuwe plan studeren we al enige tijd op goede waterhuishouding. Hiervoor zijn richtlijnen gesteld door de overheid. Het plan zal straks aan de voorwaarden voldoen. Insteek is om zoveel mogelijk regenwater in het gebied te behouden, en niet ‘op de ouderwetse manier’ het water zo snel mogelijk via het rioleringsstelsel af te voeren. Dat betekent dat we kiezen voor zo min mogelijk verharding, groene daken, en ook dat we enkele woningen voorzien van regentonnen. Als uit de berekeningen blijkt dat dat niet voldoende is dan lossen we dat op door een extra afvoer. En in het nieuwe plan komen ook veel nieuwe bomen en planten, die ook weer water opnemen.


Hoe zorgen jullie er voor dat er ook voldoende plaats blijft voor de wortels van de bomen na de bouwperiode?
Alle bomen zijn geïnventariseerd en ingemeten door een bomenspecialist. Met die gegevens zijn we gaan ontwerpen. Daarna hebben we gekeken of er nog knelpunten zijn. Binnenkort voeren we een bomen-effect-analyse uit samen met een gespecialiseerd bureau. Daar komen dan aandachtspunten en maatregelen uit die we in het plan gaan zetten. Zo krijgen we meer zicht op de maatregelen die nodig zijn.


Waarom kiezen jullie er voor de haagbeuken te verwijderen rondom het asfaltpleintje en juist de bomen rondom de hut (die in onze ogen minder zijn) te behouden?
Het plan is zoveel mogelijk ontworpen rondom de bomen en het groen. Dat is op veel plaatsen gelukt, zoals bij de grote bomen in de hoek van de kerk en de bosrand aan de Elburglaan. Bij de haagbeuken lukt het helaas niet om het plan rondom deze bomen te plooien. Experts geven aan dat deze bomen niet goed verplaatst kunnen worden. Maar voor die bomen komen weer veel nieuwe bomen terug.


10 deelauto’s in de Lochemstraat vind ik te veel. Graag beginnen met minder en deze ook goed verdelen tussen de Lochemstraat en Koenraadlaan. In het plan kan rekening gehouden worden met uitbreiding voor als het goed loopt.

SDK Vastgoed en Woonbedrijf gaan contact opnemen met een aanbieder van deelauto’s en de werkwijze afstemmen. Er is bewust gekozen om de deelauto’s beschikbaar te maken voor de hele wijk. De plek aan de Lochemstraat ligt goed. We proberen de deelauto’s wel te verdelen. Er komen ook plekken aan de Koenraadlaan en een stukje meer binnen in het plan.


Deel

Gerelateerd nieuws